Development and validation of the Fast Assessment in Acute Treatment of Psychosis-Observation Rating Scale (FAST-O)

Eva Lindstrom, Thomas Koernig, Eva Tuninger, Sten Levander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and validation of the Fast Assessment in Acute Treatment of Psychosis-Observation Rating Scale (FAST-O)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap