Development in children born very preterm after intrauterine growth restriction with abnormal fetal blood flow

Eva Morsing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

192 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development in children born very preterm after intrauterine growth restriction with abnormal fetal blood flow”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap