Development of a Framework Identifying Domains and Elements of Importance for Arthritis Rehabilitation

Mari Klokkerud, Kare Birger Hagen, Ingvild Kjeken, Ann Bremander, Kim Horslev-Petersen, Thea Vliet Vlieland, Margreth Grotle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
259 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a Framework Identifying Domains and Elements of Importance for Arthritis Rehabilitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap