Development of a Molecular Imprinting-Based Surface Plasmon Resonance Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Staphylococcus aureus Alpha Hemolysin From Human Serum

Tilde Andersson, Anna Bläckberg, Rolf Lood, Gizem Ertürk Bergdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a Molecular Imprinting-Based Surface Plasmon Resonance Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Staphylococcus aureus Alpha Hemolysin From Human Serum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap