Development of a novel weighted ranking method for immunohistochemical quantification of a heterogeneously expressed protein in gastro-esophageal cancers

Cathy E. Richards, Katherine M. Sheehan, Elaine W. Kay, Charlotta Hedner, David Borg, Joanna Fay, Anthony O’grady, Arnold D.K. Hill, Karin Jirström, Ann M. Hopkins

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a novel weighted ranking method for immunohistochemical quantification of a heterogeneously expressed protein in gastro-esophageal cancers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap