Development of a polymer based neural probe - How to record intracortical neural activity while minimizing the tissue response.

Fredrik Ejserholm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

544 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a polymer based neural probe - How to record intracortical neural activity while minimizing the tissue response.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi