Development of a pressure-measuring device to optimize compression treatment of lymphedema and evaluation of change in garment pressure with simulated wear and tear.

Håkan Brorson, Emma Hansson, Erik Jense, Carolin Freccero

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

293 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a pressure-measuring device to optimize compression treatment of lymphedema and evaluation of change in garment pressure with simulated wear and tear.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap