Development of acoustically isolated extracellular plasma vesicles for biomarker discovery in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Hooi Ching Lim, Shamit Soneji, Róbert Pálmason, Stig Lenhoff, Thomas Laurell, Stefan Scheding

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of acoustically isolated extracellular plasma vesicles for biomarker discovery in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar