Development of an amperometric biosensor based on acetylcholine esterase covalently bound to a new support material

M Khayyami, M T Pérez Pita, N Peña Garcia, Gillis Johansson, Bengt Danielsson, Per-Olof Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of an amperometric biosensor based on acetylcholine esterase covalently bound to a new support material”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry