Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of an Auditory Passage Comprehension Task for Swedish Primary School Children of Cultural and Linguistic Diversity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap