Development of cognitive and reading skills in deaf children with CIs.

Björn Lyxell, Malin Wass, Birgitta Sahlén, Inger Uhlén, Christina Samuelsson, Lena Asker-Árnason, Tina Ibertsson, Elina Mäki-Torkko, Birgitta Larsby, Mathias Hällgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftCochlear Implants International
Volym12 Suppl 1
StatusPublished - 2011 maj 1

Citera det här