Development of fluorescence based flow immunoassays utilising restricted access columns

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of fluorescence based flow immunoassays utilising restricted access columns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemistry