Development of foot length in children with congenital clubfoot up to 7 years of age: a prospective follow-up study

Evgenia Manousaki, Anna Clara Esbjörnsson, Gunnar Hägglund, Hanneke Andriesse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat