Development of high-moisture meat analogues with hemp and soy protein using extrusion cooking

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of high-moisture meat analogues with hemp and soy protein using extrusion cooking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap