Development of lower limb range of motion from early childhood to adolescence in cerebral palsy: a population-based study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

281 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of lower limb range of motion from early childhood to adolescence in cerebral palsy: a population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap