Development of Magnetomotive Ultrasound Imaging

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

613 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of Magnetomotive Ultrasound Imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Physics

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology