Development of microformat imaging microplate and membrane immunoenzyme assays of the herbicide atrazine

O D Hendrickson, Ioana Wärnmark, R Sitdikov, A V Zherdev, B B Dzantiev, Bengt Danielsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of microformat imaging microplate and membrane immunoenzyme assays of the herbicide atrazine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap