Development of originality under inbreeding: A case of life science labs in Japan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of originality under inbreeding: A case of life science labs in Japan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap