Development of pore structure, moisture sorption and transport properties in fly ash blended cement-based materials

O. Linderoth, P. Johansson, L. Wadsö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of pore structure, moisture sorption and transport properties in fly ash blended cement-based materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science