Development of reagents for differential protein quantitation by subtractive parent (precursor) ion scanning

Åsa Wåhlander, Giorgio Arrigoni, Kristofer Wårell, Fredrik Levander, Ronnie Palmgren, Jean-Luc Maloisel, Philippe Busson, Peter James

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of reagents for differential protein quantitation by subtractive parent (precursor) ion scanning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar