Development of the Qualeffo-31, an osteoporosis-specific quality-of-life questionnaire

NM Schoor, DL Knol, CAW Glas, RWJG Ostelo, A Leplege, C Cooper, Olof Johnell, P Lips

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of the Qualeffo-31, an osteoporosis-specific quality-of-life questionnaire”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap