Development of wide-pore CLEAR supports for applications involving biological macromolecules.

Josefine Cederfur, Maria Kempe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of wide-pore CLEAR supports for applications involving biological macromolecules.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar