Developments in Swedish forest policy and administration – from a 'policy of restriction' towards a 'policy of cooperation'

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Developments in Swedish forest policy and administration – from a 'policy of restriction' towards a 'policy of cooperation'”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap