Diabetes duration may modify the association between genetic variation in the glycoprotein la subunit of the platelet collagen receptor and risk of severe diabetic retinopathy: a working hypothesis

AP Reiner, Elisabet Agardh, G Teramura, P Gaur, LK Gaur, Carl-David Agardh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diabetes duration may modify the association between genetic variation in the glycoprotein la subunit of the platelet collagen receptor and risk of severe diabetic retinopathy: a working hypothesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap