Diagnosing energy loss: PHENIX results on high-pt hadron spectra

B. Sahlmueller, Hans-Åke Gustafsson, Eva Haslum, Joakim Nystrand, Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Sarah Rosendahl, Evert Stenlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)969
TidskriftJournal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Volym34
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här