Diagnostic Accuracy of Different Caries Risk Assessment Methods. A Systematic Review.

Anna Senneby, Ingegerd Mejàre, Nils-Eric Sahlin, Gunnel Svensäter, Madeleine Rohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

To evaluate the accuracy of different methods used to identify individuals with increased risk of developing coronal dental caries.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1385-1393
TidskriftJournal of Dentistry
Volym43
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Diagnostic Accuracy of Different Caries Risk Assessment Methods. A Systematic Review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här