Diagnostic Pitfalls at Admission in Patients with Acute Superior Mesenteric Artery Occlusion.

Stefan Acosta, Tomas Block, Steinarr Björnsson, Timothy Resch, Martin Björck, Torbjörn Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diagnostic Pitfalls at Admission in Patients with Acute Superior Mesenteric Artery Occlusion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry