Diagnostic potential of miR-483 family for IGF-II producing non-islet cell tumor hypoglycemia

Mototsugu Nagao, Izumi Fukuda, Akira Asai, Jonathan L.S. Esguerra, Naomi Hizuka, Lena Eliasson, Hitoshi Sugihara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diagnostic potential of miR-483 family for IGF-II producing non-islet cell tumor hypoglycemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap