DIAGNOSTIC RELIABILITY OF MEASUREMENT OF PREMATURE VENTRICULAR COMPLEX FREQUENCY RELATED TO DURATION OF AMBULATORY MONITORING

L. Johnson, N. Napiorkowski, A. Måneheim, A.P. Persson, G. Engström, M. Dziubinski, K. Ellenbogen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”DIAGNOSTIC RELIABILITY OF MEASUREMENT OF PREMATURE VENTRICULAR COMPLEX FREQUENCY RELATED TO DURATION OF AMBULATORY MONITORING”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap