Diagnostics of pulmonary embolism with emphasis of ventilation/perfusion scintigraphy and dead space analysis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diagnostics of pulmonary embolism with emphasis of ventilation/perfusion scintigraphy and dead space analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap