Dialogue in the making: Emotional engagement with materials

Ingar Brinck, Vasudevi Reddy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dialogue in the making: Emotional engagement with materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora