Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diamond Blackfan anemia is mediated by hyperactive Nemo-like kinase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry