Dictionary of the History of Ideas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

551 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)31-32
TidskriftInsikt och handling
Volym25
StatusPublished - 2017 jan. 31

Bibliografisk information

Reviewd work(s):
Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas (by Philip P. Wiener (Ed)).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här