Did it pay to be a pioneer? Wealth accumulation in a newly settled frontier society

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Did it pay to be a pioneer? Wealth accumulation in a newly settled frontier society”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance