Did Monetary Policy Matter? Narrative Evidence from the Classical Gold Standard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This paper investigates the causal effects of monetary policy on the British economy during the classical gold standard. Based on the narrative identification approach, I find that following a one percentage point monetary tightening, unemployment rose by 0.9 percentage points, while inflation fell by 3.1 percentage points. In addition, monetary policy shocks accounted for a third of macroeconomic volatility.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)16-36
TidskriftExplorations in Economic History
Volym68
DOI
StatusPublished - 2018 apr. 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Did Monetary Policy Matter? Narrative Evidence from the Classical Gold Standard”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här