Die Anwendung der Nürnberger Gesetze in der Schwedischen Kirche 1935–1945

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Artikeln bygger på gästföreläsningar i Heidelberg och Helsingfors. Den är en förstudie till ett av Vetenskapsrådet stött projekt om tillämpningen av de tyska raslagarna vid hindersprövning på pastorsämbetena i Sverige. Tillämpningen byggde på en internationell privaträttslig konvention från 1902. I Nederländerna, med samma rättsläge, tillämpades raslagarna endast på tyska medborgare, men i Sverige måste svenska medborgare som skulle gifta sig med tyskar enligt UD:s anvisningar försäkra att ingen av deras far- eller morföräldrar tillhört ”den judiska rasen eller religionen”. Paul Levines teori om ”bureaucratic resistance” vidareutvecklas och tillämpas på präster som uppträdde emot tillämpningen, accepterade den, eller med byråkratisk entusiasm förespråkade den.
Originalspråktyska
Sidor159-174
Volym2001
Nej1
SpecialistpublikationKirchliche Zeitgeschichte
FörlagVandenhoeck & Ruprecht
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här