Dielectric response from lattices of dipoles with fixed orientation.

Axel Thuresson, Gunnar Karlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dielectric response from lattices of dipoles with fixed orientation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi