Diet and postmenopausal breast cancer - With a focus on low-grade inflammation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

331 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diet and postmenopausal breast cancer - With a focus on low-grade inflammation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap