Dietary-based developmental plasticity affects juvenile survival in an aquatic detritivore

Moritz D. Lürig, Blake Matthews

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dietary-based developmental plasticity affects juvenile survival in an aquatic detritivore”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences