Differences in estimates of cisplatin-induced cell kill in vitro between colorimetric and cell count/colony assays

Eva Henriksson, Elisabeth Kjellén, Peter Wahlberg, Johan Wennerberg, Johan Kjellström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat