Different antibiotic regimes in men diagnosed with lower urinary tract infection – a retrospective register-based study

Helena Kornfält Isberg, Katarina Hedin, Eva Melander, Sigvard Mölstad, Olof Cronberg, Sven Engström, Heidi Lindbäck, Thomas Neumark, Gunilla Stridh Ekman, Anders Beckman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat