Different Markers of Alcohol Consumption, Smoking and Body Mass Index in Relation to Risk of Pancreatic Cancer. A Prospective Cohort Study within the Malmö Preventive Project.

Dorthe Johansen, Anders Borgström, Björn Lindkvist, Jonas Manjer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

148 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Different Markers of Alcohol Consumption, Smoking and Body Mass Index in Relation to Risk of Pancreatic Cancer. A Prospective Cohort Study within the Malmö Preventive Project.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap