Different Problem, Same Solution: Contract-Specialization in Venture Capital

Ola Bengtsson, Dan Bernhardt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Different Problem, Same Solution: Contract-Specialization in Venture Capital”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap