Differential Alterations in Metabolic Pattern of the Spliceosomal Uridylic Acid-Rich Small Nuclear RNAs (UsnRNAs) During Malignant Transformation of 20-Methylcholanthrene-induced Mouse CNCI-PM-20 Embryonic Fibroblasts

Sudeshna Mukherjee, Sugata Manna, Pratima Mukherjee, Chinmau K. Panda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Differential Alterations in Metabolic Pattern of the Spliceosomal Uridylic Acid-Rich Small Nuclear RNAs (UsnRNAs) During Malignant Transformation of 20-Methylcholanthrene-induced Mouse CNCI-PM-20 Embryonic Fibroblasts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap