Differential effects of LPS from Escherichia coli and Porphyromonas gingivalis on IL-6 production in human periodontal ligament cells.

Daniel Nebel, Joel Arvidsson, Johan Lillqvist, Anders Holm, Bengt-Olof Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
226 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat