Differential Expression of Klotho in the Brain and Spinal Cord is Associated with Total Antioxidant Capacity in Mice with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

Mohammad Sajad Emami Aleagha, Mohammad Hossein Harirchian, Shahram Lavasani, Mohammad Javan, Abdolamir Allameh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Differential Expression of Klotho in the Brain and Spinal Cord is Associated with Total Antioxidant Capacity in Mice with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap