Differential protein expression in human knee articular cartilage and medial meniscus using two different proteomic methods: A pilot analysis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Differential protein expression in human knee articular cartilage and medial meniscus using two different proteomic methods: A pilot analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap