Diffuse Purpura on the Abdomen and Extremities: A Quiz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)353-354
Antal sidor2
TidskriftActa Dermato-Venereologica
Volym99
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2019 mars 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här