Diffusion of finite-sized hard-core interacting particles in a one-dimensional box: Tagged particle dynamics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diffusion of finite-sized hard-core interacting particles in a one-dimensional box: Tagged particle dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi