Digestion and Absorption of Milk phospholipids in newborn and adults

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digestion and Absorption of Milk phospholipids in newborn and adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi